8/03/2004

DigitalGlobe | Athens Media Gallery

DigitalGlobe | Athens Media Gallery
オリンピック会場の衛星写真。
走っている様子とかが見えたらすごいな。