12/08/2006

[&] PUMA YUTORI KIMONO


PUMA YUTORI KIMONO

なんじゃこりゃー
着物柄の靴。それも PUMA.
着物の時に履いても似合いません。たぶん。